Chính sách khách hàng thân thiết

  • Đối với khách hàng cũ khi giới thiệu khách hàng mới tới RUBY sẽ được tặng voucher trị giá 200.000đ (có thể trừ trực tiếp khi mua một sản phẩm bất kỳ)
  • Đối với khách hàng mới khi được khách hàng cũ của RUBY giới thiệu cũng sẽ được tặng voucher trị giá 200.000đ (có thể trừ trực tiếp khi mua một sản phẩm bất kỳ)